Simulering av flödessystem

2007 AB Tetra Pak Lund

Hydraulisk simulering av internt fjärrvärmeledningsnät på Råbyholm i Lund med syfte att optimera värmedistributionen.

 

2003 Teknotherm AS

Optimering av rörsystem och fördelning i befintlig isvattensilo ursprungligen byggd för R717 i förbindelse med ombyggand till sekundär köldbärare.

 

2001 Tetra Pak

Felsökning av befintligt rörsystem och pumpcentral för distribution av processvatten till beläggare. Kontroll av möjligheter för kapacitetsökning. Simulering utförd med FluidFlow programvara.

 

2000 Tetra Pak

Felsökning på komplext rörystem med tillhörande pumpcentraler, kyltorn kylmedelkylare, värmeväxlare mm för kylmedel. Komplett geometrisk uppmätning och inmatning/simulering med FluidFlow programvara. Kontroll och beräkningar vid ett antal olika driftfall. Utarbetande av förslag till åtgäder.

 

1997 Rikshospitalet, Oslo

Felsökning på nytt rörsystem och huvudpumpcentral för kallvatten till ventilationsskyla med FluidFlow programvara. Utarbetande av åtgärdsprogram.