Livsmedelskyla

2006 Coyol Project, Costa Rica, utbyggnad

Förprojektering av kylanläggning vid uppförande av nya kyl- och fryslager vid Coyol Project.

 

Bild: 00-aereo-01.jpg Bild: DSC00020.jpg Bild: DSC00028.jpgBild: Coyol-pumpar.jpg Bild: groda1.jpg Bild: Coyol-6.jpgBild: DSC00015.jpg Bild: Coyol-truck.jpg Bild: sollie2-1-.jpg

Klicka på bilderna för förstoring.

 

2001 Atria Lithells AB, Sköllersta

Detaljprojektering av R717 central kylanläggning med temperatursteg -10° och -45°C för kylning och infrysning av färska och stekta köttprodukter. Assistans vid kontraktsförhandling och upphandling. Kontroll under byggtid och igångkörning.

 

Lithells

Uppdragsgivare: Atria Lithells AB, Sköllersta

Bild: Atria-fasad.jpg Bild: Atria-slam-4.jpgBild: Atria-tankar.jpg Kondensorerna är försädda med gemensam vattentank och pumpcentral.

 

2008 olika kylentreprenörer

Diverse arbete utförd för kylentreprenörer.

 

2007 Atria Sverige AB

Kartläggning av energiförukning för uppvärmning, ventilation och disk och tillgänglig kondensorvärme från kylanläggningar i syfte att uppnå högre återvinningsgrad.

 

2007 Atria Sverige AB

Projektering av ny kondensor samt kylning av kompressorer. R717.

 

2005/06 Atria Lithells, Fosie

Projektering av central kylanläggning för -45 och -10°C system.

 

2005 Atria Lithells, Fosie

Projektering av -45°C kylanläggning för bandfrys.

 

2004 Atria Lithells, Sköllersta

Projektering av utvidgning av central kylanläggning för rökeri.

 

2004 Mejeriprojekt Skotland

Förstudie kylanläggning R717 för Arla mejeri i Lockerbie, Skotland.

 

2003 Mejeriprojekt, Algeriet

Förslag till kylprocess och systemlösning för central kylanläggning.

 

2003 Mejeriprojekt, Portugal

Förslag till kylprocess och systemlösning för central kylanläggning.

 

2002/2003 SAMFOOD, Fosie

Förprojektering av ny central kylanläggning vid SAMFOOD´s produktionsanläggning, samt detaljprojektering av ny central R717 kylanläggning i Fosie.

 

Bild: Bild20002.jpg Bild: Bild20006.jpg Bild: Bild20003.jpg

Klicka på bilderna för förstoring.

 

2003 SAMFOOD, Årsta

Genomgång av energibehov och utredning med avseende att utnyttja kondensorvärme för förvärmning av vatten till processdiskning.

 

2002 Mejeri, England

Förslag till kylprocess och systemlösning för central kylanläggning.

 

2002 Mejeri, Algeriet

Förslag till kylprocess och systemlösning för central kylanläggning.

 

2001 Dos Pinos, San Carlos, Costa Rica

Genomgång av kylbehov för ostproduktion och torrmjölksproduktion. Förslag till samordning av befintliga och spridda kylanläggningar, samt förslag till ny central kylanläggning för +3°, -10° och -35°C för mejeri med kapacitet 600.000 liter per dygn.

Dos Pinos

 

2000 Atria Lithells AB, Sköllersta

Genomgång av kylbehov och förslag till nybyggnad av central R717 anläggning som ersättning för ett större antal medelstora och mindre anläggningar innehållande R22.

 

2000 Lactogal, Portugal

Förprojekt och förslag till kyltekniska lösningar för nytt mejeri i Portugal. Kapacitet 1.000.000 liter mjölk per dygn

 

1999 Coca Cola, Haninge

Förprojekt och förslag till kylsteg i pastöriseringsrprocess.

 

1999/2000 Coyol Project, Costa Rica, Byggnationsfas

Kvalitetskontroll av genomförande samt kontroll på plats vid byggande av central kylanläggning för mejeri Coyol Project.

 

1999/2000 Coyol Project, Costa Rica, Projekteringsfas

Detaljprojektering av central kylanläggning för Coyol Project. Flerstegs R717 kylanläggning med temperatursteg +3° (1200 kW), -10° (4800 kW), -35° (1100 kW) och -45°C (800 kW) för täckande av kylbehov till isvattenproduktion, kylrum, kylda lastcentraler, frysrum. chockfrysare för glass, olika kontinuerliga glassfrysare samt härdningstunnel.

 

1997 ATRIA OY, Finland

Genomgång av varmvattenbehov vid produktionsfabrik för färdigmat och möjlighet till utnyttjande av kondensorvärme, värmepumpar och hetvattensackumulering vid stor livsmedelsindustri i Finland.

 

1998 Coyol Project, Costa Rica, Förprojektfas

Förprojekt för central kylanläggning till nytt mejeri utanför San José, Costa Rica. Kapacitet 750.000 liter per dygn.

 

1996 Fjordlaks AS, Ålesund, Norge

Upprättande av tekniskt förslag samt förfrågningsunderlag för flerstegs R717 kylanläggning till laxfryseri.

 

1996 Rätt-Pris, Märsta

Genomgång av kyl- och värmebehov. Förslag till energireducerande åtgärder för butikskyla.

 

1993/1994 Grådö Mejeri, Hedemora

Projektering av ny central R717 kylanläggning för isvattenproduktion och kylrum.