Kyla för konstisanläggningar

2008 Stavanger Ishall

Diverse arbete Stavanger Ishall.

 

2007 ENSI Group

Diverse arbete i förbindelse med kvalitetssäkring av konstisprojekt.

 

2007 Stavanger Ishall

Utbyggnad av befintlig R717 anläggning med temperatursteg för klimatkyla.

 

2006 Lunds Isarena

Förprojektering av för kylanläggning/värmepump. Upprättanda av text för rambeskrivning för platsbyggt R717 anläggning med separata förångningssteg för konstis respektive klimatkyla, samt värmepump.

 

2005 ONS Utstillings og Idrettshall

Förstudie för kylanläggning, värmepump och banrörsystem för isytor i ny utsällnings- och idrottshall i Stavanger.

 

2005 Bergen Ishall

Detaljprojektering av ny kylanläggning och värmepump för R717 samt energireducerande åtgärder för befintlig ishall i Bergen, Norge.

 

2003 Hofors Ishall

Genomgång av premisser och tekniska förslag till ny kylanläggning.

 

2002 Bergen Ishall

Förprojekt. Utredning av ombyggnad av ishall. Avveckling av direktkyld R22 anläggning med tillhörande värmepump. Förslag till ny betongbana.

 

2001 Zetra Stadion, Sarajevo

Förprojekt, fas 2. Utredning för ombyggnad av 12 000 m2 betongyta innehållande 400 m skridskobana, tennisanläggningar mm.

 

2000 Peterborough, Ontario, Canada

Förprojekt och funktionsbeskrivning för kyltekniska installationer till ny utomhus 400-m skridskobana.

 

2000 Mölndals kommun

Förprojekt och detaljprojekt. Ny kylanläggning och värmepump för konstfrusen bandybana och ishall.

 

1999 Konstisbana, Murska Sobota, Slovenien

Teknisk assistans till lokal kylentreprenör beträffande beräkning av klimatbelastning och utformning av banbädd och banrörssystem.

 

1999 Bergenshallen, Norge

Införande av datoriserad styr- och övervakning av kyl- och värmepumpsanläggning i befintlig ishall med direktverkande R22.


1999 Frogner Stadion, Oslo

Förprojekt för ombyggnad av Frogner Stadion till konstisbana.

 

1989/1999 Zetra Stadion, Sarajevo

Projektledare och projektöransvarig för rekonstruktion av konstfrusen 400 m bana från vinter OS 1984. Donationer från Norska Utrikesdepartementet, Nederländerna samt Internationella olympiska kommittén, IOK.

 

1997 Kryssningsfartyget RCCL Eagle

FEM (Finite Element Method) beräkningar av olika förslag till banbädd och rörsystem med avseende på uppfrysningstider och temperaturdistribution i närliggande bärande stål- och däckskonstruktioner.

 

1997 Skarpe Nord Bandybana, Kungälv

Detaljprojektering av kylanläggning och nytt banrörsystem vid ombyggnad av bandybana från direktkyld R717 till indirekt kyla med R717 och köldbärare.

 

1997 Skedsmo Ishall, Norge

Genomgång av tekniska anläggningar och utarbetande av energirapport.

 

1997 Nittorps Ishall

Detaljprojektering av ny kylanläggning och två-stegs värmepump för R717.

 

Bild: Nittorp-1.jpg Bild: Nittorp-2.jpg

Klicka på bilderna för förstoring.

 

1996 Scandinavium, Göteborg

Förprojekt och upprättande av förfrågningsunderlag för R717 värmepump.

 

1996 Isdala Ishall, Göteborg

Detaljprojektering av ny kylanlägggning för R717.

 

1996 Stavanger Ishall, Norge

Detaljprojektering av R717 tvåstegs värmepump som påbyggnad till befintlig kylanläggning.

 

1996 Frogner Stadion, Oslo

Detaljprojektering av R717 kylanläggning och värmepump samt banbädd/rörsystem för 40x60 meter stenmjölsbana. R717 värmepump.

 

1995 Malmö Stadion

Rambsekrivning och förfrågningsunderlag för tvåstegs värmepump ansluten till befintlig R717 kylanläggning.

 

1995 Furumo 400 m skridskobana, Norge

Detaljprojektering av R717 kylanläggning för konstfrusen 400-m skridskobana. Energiberäkningar för utnyttjande av banyta som solfångare tillsammans med värmepump.

 

1994 Slåtthaug Stadion, Bergen

Energianalys och upprättande av förfrågningsunderlag för tvåstegs 40 bar värmepump som påbyggnad till befintlig kylanläggning.

 

1994 Standardkylaggregat

Detaljprojektering av R717 ersättningsaggregat och värmepump för användning vid ombyggnad av ishallkyla.

 

1994 Smedjebackens Ishall

Förprojekt för ny R717 kylanläggning.

 

1994 Tyresö Ishall

Projektering av R717 kylanläggning vid ombyggnad av Tyresö Ishall.

 

1994 Mora Ishall

Genomgång av energiförbrukning och projektering av värmeåtervinningsförslag från R717 kylanläggning.

 

1993 Utomhus konstisbana, Sandefjord, Norge

Projektering av banbädd/rörsystem samt upprättande av förfrågningsunderlag för nybyggnad av konstisbana i Sandefjord.

 

1993 Bærums Ishall, Norge

FEM (Finite Element Method) simulering och verifiering av temperaturdistribution i grund under isyta efter totalentreprenad med bristfällig isolering och frostsäkring.

 

1992 Lunds Ishall

Projektering av ny R717 kylanläggning.

 

1992 Norges Idrettshøyskole, Oslo

Projektering av R717 kylanläggning och banrörsystem för konstfrusen bandybana vid Norges Idrettshøyskole.