Processkyla

Kylprocesser med hög verkningsgrad

För processindustrin är det viktigt att använda kylprocesser med hög verkningsgrad. Automatiserade och kontinuerliga processer ger driftstider för kylanläggningarna på upp emot 7-8 tusen timmar per år. Konsekvenserna av dålig verkningsgrad och höjda energikostnader är uppenbara.

 

Det är möjligt att förbättra många anläggningar för processkyla. Det är då viktigt att anpassa dessa med hänsyn till förutsättningarna och inte använda prefabricerade och standardiserade kylaggregat. Skillnader i driftskostnader mellan sådana och platsbyggda kylanläggningar med tyngdpunkt på hög verkningsgrad kan vara mycket stora.

 

Fördelar med platsbyggda och anpassade kylaggregat:

  • Högre verkningsgrad
  • Lägre energikostnader 
  •  Säkrare drift

 

Bakgrund

Begreppet processkyla används för kylbehov i samband med olika produktionsprocesser. Exempel kan vara kylning av vatten för plastgjutningsmaskiner och extruderare eller i processer där olika materialskikt ska läggas ovanpå varandra. Andra typer är kylning av reaktorer och behållare för kemiska processer. För processer vid lägre temperaturer används sekundära köldbärare och även i vissa fall direkt kylning med köldmedia.