Kylanläggningar till vinter-OS

Bild: Zakopane.jpg

Vinter-OS arrangeras vart fjärde år. Arrangörslandet har ungefär sex år på sig från röstning och beslut om ort tills öppnandet av OS. Det är till synes gott om tid, men den behövs. Många beslut ska tas, projektering tar tid, byggandet likaså. Ett år innan skall allt vara helt klart, och stora internationella mästerskap arrangeras för att kontrollera att allt fungerar som det ska.
 
Jag har varit engagerad i två OS-anläggningar som rådgivare, projektledare eller annan befattning och som rådgivare vid Zakopanes OS-ansökan.  

 

OS i Lillehammer

För Norge var OS Lillehammer 1994 en stor idrottslig framgång. Vad som var viktigt redan under planeringen och som man i hög grad lyckades med, var att utforma och placera anläggningarna på ett sätt som gav goda möjligheter för normal användning efteråt. 
 

OS i Sarajevo

Tio år innan OS i Lillehammer arrangerades vinter-OS i Sarajevo i dåvarande Jugoslavien. De enorma snöfallen, som gjorde arbetet svårt för arrangörerna, har stannat i minnet. När jag besökte Sarajevo 1997 för att börja planera återuppbyggandet av Zetra Stadion, snöade det på samma sätt, rikligt och ihållande.
 

Läs mer om vårt engagemang i dessa anläggningar:

 

Sarajevo
Zakopane
Lillehammer