.

 

Zetra-stadion. Arena för vinter-OS 1984.

Kraftig förstörelse under Balkankriget

Zetra-stadion i Sarajevo består av en stor multifunktionell ishall och en skridskobana utomhus. Under kriget på Balkan blev området kraftigt beskjutet från ställningar i bergen kring staden. När kriget var slut 1998 var OS-anläggningen från 1984 så gott som helt förstörd. Kylanläggningen och banbädden utförd för direkt förångning av ammoniak i banrören. Anläggningen innehöll nära 25 000 kg ammoniak, vilket gjorde platsen till ett attraktivt mål för fientlig beskjutning.

 

Bild: zetra4-1-.jpg Bild: zetra3-1-.jpg

Sarajevo före kriget. Stadsmiljön var unik med sin blandning av byggnader från olika epoker i Europas historia. På bilden till höger är skridskobanan och den berömda Zetra Hall, vars tak är täckt med kopparplåt. Man skymtar även Kosovos fotbollsarena. Under skridskobanan och dess innerfält ryms stora förråd, vilka fungerade som skyddad marknadsplats då staden var belägrad. (Foto Slavko Malec)

 

Återuppbyggnad under norsk och nederländsk regim

1997 bestämde Johann Olav Koss, genom sin stiftelse Sport Humanitarian Group (SHG), att försöka bygga upp och reparera skridskostadion. Med egna medel, donationer från det norska Utrikesdepartementet den nederländska regeringen och International Olympic Committee, IOC, blev arbetet igångsatt under ledning av SHG. Ingenjör Björn Sollie engagerades som projektledare.

 

 

Bild: Zetra-hall-brent-ute.jpg Bild: zetra1-1-.jpg Bild: Zetra-gammelt-utstyr.jpg 

Bild: Zetra-banekutt.jpg Bild: Zetra-utstyr-kommer.jpg Bild: Untitled36.jpg

Klicka på bilderna för förstoring.

  

Bara nödvändiga reparationer

Behovet av reparation var enormt inom alla områden: bygg, kyla, el, värme osv. En förstudie med
kostnadskalkyler blev beslutsunderlag. Endast absolut nödvändiga byggnadsmässiga behov skulle tillgodoses i detta skede.

 

Stora kylbehov

Vinterklimatet i Sarajevo präglas av kalla vindar från öster eller varma och fuktiga från väster.
Skiftningarna är snabba och ger höga kylbehov. Den befintliga anläggningen hade en kylkapacitet på 2500 kW vid -16/+30°C, vilket motsvarade en specifik kylkapacitet på 400 W/m2 (i samma klass som den kända Medeobanan på 1700 meters höjd i Alma Ata, Kazakstan).

 

Ombyggt maskinrum

Under höst och vinter 1998/1999 byggdes maskinrummet om med ny kylanläggning och nytt elsystem. Tak och fönster reparerades. För att kunna pumpa den stora mängden sekundär köldbärare krävdes därtill en större ombyggnad av matar- och returledningar till banbäddens rörsystem.