Några nyttiga och bra länkar  

 

Offentliga myndigheter

Energimyndigheten

Naturvårdsverket

Statens Forurensningstilsyn, Norge

 

Energipriser

Se dagens energipriser på Nordpool

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Bild: kontakt.jpg

Kvalitetssäkring

Bild: 866529-26072537.jpg

Referenser

Bild: DSC00028.jpg