Frogner Stadion, Oslo

Frogner Stadion är belägen i Oslo Centrum, och är utan tvekan den plats där den norska skridskotraditionen började. Långdistanslöparen Oscar Mathiesen och konstisdrottningen Sonia Henie firade triumfer här.
 

Skridsko under vintern fotboll under sommaren. Idag används Frogner Stadion för skridskoträning under vinterhalvåret och fotboll och friidrott på sommaren. Skridskobanan är inte konstfrusen, det är däremot dess mittfält på 40 x 60 meter.

  

Konstisbanan värmer bassängen

Frogner Stadions närhet till Frognerbadet innebär utmärkta möjligheter till att använda kondensorvärme från konstisbanans kylanläggning för uppvärmning av bassängvattnet. Även i detta fall används en R717 kylanläggning för konstisproduktion och en R717 värmepump som arbetar som ett andra kompressionssteg. Varmvatten med temperatur +48°C levereras.
 

Isbanans bädd solfångare

Under konstissäsongen arbetar båda anläggningarna. Under tiden då isbanan inte är islagd, arbetar enbart värmepumpssteget och den isfria banbädden fungerar som en 2400 m2 stor solfångare.